Tour du lịch Tour Lễ Chùa

4 Sản phẩm Hiển thị trang
Hà Nội - Chùa Hương - 1 Ngày
Hành trình:Hà Nội - Chùa Hương
Độ dài:1 Ngày
Tiêu chuẩn:4 sao
Khởi hành:Thứ 3 hàng tuần
Chùa Bái Đính - Tràng An - 1 Ngày
Hành trình:Hà Nội - Chùa Bái Đính - Tràng An
Độ dài:1 Ngày
Tiêu chuẩn:4 sao
Khởi hành:Thứ 4 hàng tuần
Hà Nội - Tam Chúc - 1 Ngày
Hành trình:Hà Nội - Tam Chúc 
Độ dài:1 Ngày
Tiêu chuẩn:4 sao
Khởi hành:Thứ 5 hàng tuần
Hà nội - Yên Tử - Chùa Ba Vàng - 2 Ngày
Hành trình:Hà Nội - Yên Tử - Chùa Ba Vàng
Độ dài:2 Ngày/ 1 Đêm
Tiêu chuẩn:4 sao
Khởi hành:Chủ nhật hàng tuần
4 Sản phẩm Hiển thị trang